За Заслуги

ПОЛОЖЕННЯ

про почесний знак Громадської організації

«Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа»

- медаль «За Заслуги»

1. Це Положення відповідно до Статуту ГО «Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа» (надалі за текстом – Асоціація «Альфа») встановлює нагороду для відзначення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які проходять або завершили службу у підрозділах антитерору «Альфа» і є ветеранами цих підрозділів, за значні особисті заслуги перед Асоціацією «Альфа» та Україною.

2. Нагорода встановлюється виключно Положенням Асоціації «Альфа». Даною нагородою є почесна відзнака Асоціації «Альфа» - медаль «За Заслуги» (надалі за текстом – медаль «За Заслуги»).

3. Рада Асоціації «Альфа» затверджує Положення про нагороду. Президент Асоціації «Альфа» затверджує опис медалі «За Заслуги».

4. Положення про медаль «За Заслуги» визначає підстави для нагородження, а також встановлює порядок нагородження, вручення та інші правила.

5. Нагородження медаллю «За Заслуги» провадиться за рішенням Ради Асоціації «Альфа». Нагороджуваній особі вручається медаль «За Заслуги» і посвідчення про нагородження медаллю «За Заслуги».

6. Нагородження медаллю «За Заслуги» посмертно не проводиться.

7. Медаллю «За Заслуги» нагороджуються особи:

- за заслуги у захисті Вітчизни і боротьбі з міжнародним тероризмом;

- за заслуги перед Україною, Асоціацією «Альфа» в галузі зміцнення міжнародного авторитету України та міжнародних зв’язків між громадськими організаціями;

- за мужність і героїзм, виявлені при порятунку життя людей під час виконання громадського обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для власного здоров’я;

- за визначну благодійницьку та громадську діяльність;

- за багаторічне сумлінне та бездоганне служіння Українському народові;

- за досягнення визначних успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління.

8. Нагородження медаллю «За Заслуги», як правило, проводиться один раз на рік в день створення Асоціації «Альфа» - 30 січня. Нагородження медаллю «За Заслуги» вдруге не провадиться.

9. Подання про нагородження медаллю «За Заслуги» вносять до Ради Асоціації «Альфа» регіональні відділення Асоціації в особі їх керівників, трудові колективи підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форм власності, товариств, об’єднань громадян в особі їх керівників, військові формування, де проходить службу особа, яку представляють до відзначення, в особі  військового командування. Подання має бути документально оформлено.

Висунення кандидатур здійснюється гласно, як правило, за місцем служби або роботи особи, яку представляють до відзначення.

10. Вносити пропозиції про нагородження медаллю «За Заслуги» можуть й  інші юридичні та фізичні особи. 

11. До подання додається нагородний лист установленого зразка, в якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження медаллю «За Заслуги».

Вручення медалі «За Заслуги» здійснюється в обстановці урочистості і гласності. Перед врученням оголошується рішення Ради Асоціації «Альфа» про нагородження медаллю «За Заслуги».

12. Медаль «За Заслуги», як правило, вручає Президент Асоціації «Альфа». За дорученням Президента Асоціації «Альфа» медаль «За Заслуги» можуть вручати інші уповноважені особи Асоціації «Альфа».

13. Особі, нагородженій медаллю «За Заслуги», вручається медаль «За Заслуги» та посвідчення про нагородження медаллю «За Заслуги».

14. У разі нагородження медаллю «За Заслуги» особи, яка померла після прийняття рішення про її нагородження, медаль «За Заслуги» та посвідчення про нагородження медаллю «За Заслуги» передаються сім’ї нагородженого.