За Сприяння

ПОЛОЖЕННЯ

про почесний знак Громадської організації

«Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа»

- медаль «За Сприяння»

1. Це Положення відповідно до Статуту ГО «Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа» (надалі за текстом – Асоціація «Альфа») встановлює нагороду для відзначення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які не є співробітниками або ветеранами підрозділів антитерору «Альфа», за значні особисті заслуги перед Асоціацією «Альфа» та Україною.

2. Нагорода встановлюється виключно Положенням Асоціації «Альфа». Даною нагородою є почесна відзнака Асоціації «Альфа» - медаль «За Сприяння» (надалі за текстом – медаль «За Сприяння»).

3. Рада Асоціації «Альфа» затверджує Положення про нагороду. Президент Асоціації «Альфа» затверджує опис медалі «За Сприяння».

4. Положення про медаль «За Сприяння» визначає підстави для нагородження, а також встановлює порядок нагородження, вручення та інші правила.

5. Нагородження медаллю «За Сприяння» провадиться за рішенням Ради Асоціації «Альфа». Нагороджуваній особі вручається медаль «За Сприяння» і посвідчення про нагородження медаллю «За Сприяння».

6. Нагородження медаллю «За Сприяння» посмертно не проводиться.

7. Медаллю «За Сприяння» нагороджуються особи:

- за особливі заслуги у захисті Вітчизни і боротьбі з міжнародним тероризмом;

- за заслуги перед Україною, Асоціацією «Альфа» в галузі зміцнення міжнародного авторитету України та міжнародних зв’язків між громадськими організаціями;

- за мужність і героїзм, виявлені при порятунку життя людей в умовах, пов’язаних з ризиком для власного здоров’я;

- за визначну благодійницьку та громадську діяльність;

- за багаторічне сумлінне та бездоганне служіння Українському народові;

- за досягнення визначних успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління.

8. Нагородження медаллю «За Сприяння», як правило, проводиться один раз на рік в день створення Асоціації «Альфа» - 30 січня. Нагородження медаллю «За Сприяння» вдруге не провадиться.

9. Подання про нагородження медаллю «За Сприяння» вносять до Ради Асоціації «Альфа» регіональні відділення Асоціації в особі їх керівників, трудові колективи підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форм власності, товариств, об’єднань громадян в особі їх керівників, військові формування, де проходить службу особа, яку представляють до відзначення, в особі  військового командування. Подання має бути документально оформлено.

Висунення кандидатур здійснюється гласно, як правило, за місцем служби або роботи особи, яку представляють до відзначення.

10. Вносити пропозиції про нагородження медаллю «За Сприяння» можуть й  інші юридичні та фізичні особи. 

11. До подання додається нагородний лист установленого зразка, в якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження медаллю «За Сприяння».

Вручення медалі «За Сприяння» здійснюється в обстановці урочистості і гласності. Перед врученням оголошується рішення Ради Асоціації «Альфа» про нагородження медаллю «За Сприяння».

12. Медаль «За Сприяння», як правило, вручає Президент Асоціації «Альфа». За дорученням Президента Асоціації «Альфа» медаль «За Сприяння» можуть вручати інші уповноважені особи Асоціації «Альфа».

13. Особі, нагородженій медаллю «За Сприяння», вручається медаль «За Сприяння» та посвідчення про нагородження медаллю «За Сприяння».

14. У разі нагородження медаллю «За Сприяння» особи, яка померла після прийняття рішення про її нагородження, медаль «За Сприяння» та посвідчення про нагородження медаллю «За Сприяння» передаються сім’ї нагородженого.