За Мужність

ПОЛОЖЕННЯ

про почесний знак Громадської організації

«Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа»

- медаль «За Мужність»

1. Це Положення відповідно до Статуту ГО «Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа» (надалі за текстом – Асоціація «Альфа») встановлює нагороду для відзначення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які є співробітниками підрозділів антитерору «Альфа», за значні особисті заслуги перед Асоціацією «Альфа» та Україною.

2. Нагорода встановлюється виключно Положенням Асоціації «Альфа». Даною нагородою є почесна відзнака Асоціації «Альфа» - медаль «За Мужність» (надалі за текстом – медаль «За Мужність»).

3. Рада Асоціації «Альфа» затверджує Положення про нагороду. Президент Асоціації «Альфа» затверджує опис медалі «За Мужність».

4. Положення про медаль «За Мужність» визначає підстави для нагородження, а також встановлює порядок нагородження, вручення та інші правила.

5. Нагородження медаллю «За Мужність» провадиться за рішенням Ради Асоціації «Альфа». Нагороджуваній особі вручається медаль «За Мужність» і посвідчення про нагородження медаллю «За Мужність».

6. Нагородження медаллю «За Мужність» посмертно не проводиться.

7. Медаллю «За Мужність» нагороджуються особи:

- за особливі заслуги у захисті Вітчизни і боротьбі з міжнародним тероризмом;

- за мужність і героїзм, виявлені при порятунку життя людей під час виконання військового, службового або громадського обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для власного здоров’я;

- за багаторічне сумлінне та бездоганне служіння Українському народові у військових формуваннях.

8. Нагородження медаллю «За Мужність», як правило, проводиться один раз на рік в день створення Асоціації «Альфа» - 30 січня. Нагородження медаллю «За Мужність» вдруге не провадиться.

9. Подання про нагородження медаллю «За Мужність» вносять до Ради Асоціації «Альфа» регіональні відділення Асоціації в особі їх керівників, трудові колективи підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форм власності, товариств, об’єднань громадян в особі їх керівників, військові формування, де проходить службу особа, яку представляють до відзначення, в особі  військового командування. Подання має бути документально оформлено.

Висунення кандидатур здійснюється гласно, як правило, за місцем служби або роботи особи, яку представляють до відзначення.

10. Вносити пропозиції про нагородження медаллю «За Мужність» можуть й  інші юридичні та фізичні особи. 

11. До подання додається нагородний лист установленого зразка, в якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження медаллю «За Мужність».

Вручення медалі «За Мужність» здійснюється в обстановці урочистості і гласності. Перед врученням оголошується рішення Ради Асоціації «Альфа» про нагородження медаллю «За Мужність».

12. Медаль «За Мужність», як правило, вручає Президент Асоціації «Альфа». За дорученням Президента Асоціації «Альфа» медаль «За Мужність» можуть вручати інші уповноважені особи Асоціації «Альфа».

13. Особі, нагородженій медаллю «За Мужність», вручається медаль «За Мужність» та посвідчення про нагородження медаллю «За Мужність».

14. У разі нагородження медаллю «За Мужність» особи, яка померла після прийняття рішення про її нагородження, медаль «За Мужність» та посвідчення про нагородження медаллю «За Мужність» передаються сім’ї нагородженого.